Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009

Γραφεία παράταξης

Την υποχρέωση των δημοτικών αρχών να παραχωρούν γραφείο στις παρατάξεις προβλέπει ο νόμος για την «αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών». Συγκεκριμένα, η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του νόμου 3731/23-12-2008 ορίζει: «Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων, η δημοτική αρχή οφείλει να τους παραχωρεί γραφείο εντός του δημοτικού καταστήματος με δυνατότητα γραμματειακής υποστήριξης, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν».

Υπογραμμίζουμε ότι η «Αγωνιστική Δημοκρατική Ενότητα» επιδίωκε κάτι τέτοιο, όπως επίσης έπειτα από δική της πρόταση συμπεριελήφθη στον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου η δυνατότητα κάθε παράταξη να έχει το δικό της χώρο στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στην κατεύθυνση αυτή η «Αγωνιστική Δημοκρατική Ενότητα» ζητά:

* Να παραχωρηθούν γραφεία και στις παρατάξεις που δεν εκπροσωπούνται στα δημοτικά συμβούλια, αλλά με την εφαρμογή της απλής αναλογικής θα εξέλεγαν τουλάχιστον έναν σύμβουλο.
* Να αντιμετωπιστούν ισότιμα και ενιαία όλες οι παρατάξεις. Να δοθεί δηλαδή ξεχωριστός, ιδιαίτερος χώρος σε κάθε μια από αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου